ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

យុវតារាកម្ពុជា ជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណូល ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ អភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងសហគមន៍ តាមរយៈសេវាកម្មស័្មគ្រចិត្ត ។ បច្ចុប្បន្ន យុវតារា ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នក ស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួនយ៉ាងតិច ១០ នាក់ ដើម្បី ទៅ បំរើសេវា កម្មនៅ ខេត្ត ក្រចេះ កំពង់ធំ និង ព្រៃវែង រយៈពេលពី ៦ ទៅ ១២ ខែ។

ការទទួលខុសត្រូវៈ

 • ធ្វើការសិក្សាប៉ានប្រមាណតម្រូវការសហគមន៍តាមរយៈលំហាត់ផែនទីសហគមន៍
 • រៀបចំបង្កើត ឬពង្រឹងក្លឹបយុវជនក្នុងសហគមន៍
 • ដំណើរការ/ពង្រឹង ថ្នាក់បំប៉ន បណ្ណាល័យចល័ត និងដឹកនាំយុទ្ធនាការសហគមន៍
 • គាំទ្រ និងជំរុញឲ្យមានការចូលរូមរបស់យុវជន និងកុមារ ដើម្បីសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 • ធ្វើរបាយការណ៍ និងផែនការប្រចាំខែមកអង្គការយុវតារា និងដៃគូសហគមន៍
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាមួយតំណាងសហគមន៍ និងអង្គការយុវតារាកម្ពុជា
 • បំផុសឲ្យមានស្មារតីពលរដ្ឋ និងការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការដើរតួធ្វើជាគំរូល្អ

លក្ខណៈសម្បត្តិៈ

 • គោរពដល់វប្បធម៌ ទំនៀមទំលាប់ និងតំលៃផ្សេងៗរបស់សហគមន៍
 • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់មុខជំនាញ
 • អាយុចន្លោះពី ២០-៣០ឆ្នាំ
 • ឲ្យតំលៃលើការងារស្ម័គ្រចិត្ត
 • មានឆន្ទ:រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជនបទ និងបំពេញសេវាកម្មស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលពី ៦ ទៅ ១២ខែ
 • មានឆន្ទ:ក្នុងការបំពេញការងារជាក្រុម និងរៀនសូត្រនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ
 • មានភាពបត់បែន បើកចិត្តទូលាយ និងមានគំនិតច្នៃប្រឌិត

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានៈ

 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំនួន ១៧០ ដុល្លារ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល (មុនសេវាកម្ម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចុងបញ្ចប់សេវាកម្ម)
 • ថ្លៃឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើដំ​ណើរ
 • ការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់កំឡុងពេលបំពេញការងារ
 • ឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការអនុវត្តគម្រោង
 • ពង្រឹងភាពជាអ្នកដឺកនាំ ការសរសេររបាយការណ៍ បង្កើនការជឿជាក់លើខ្លួនឯង ការធ្វើការងារជាក្រុម ការទំនាក់ទំនង និងជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • អាហារូបករណ៍ ១០០% សិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្រោយសេវាកម្ម នៅ ACE
 • សញ្ញាបត្របញ្ចាក់ពីបទពិសោធន៍ការងារ រួមជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយបញ្ចប់សេវាកម្ម ។

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដែលអាចស្វែងរកបាននៅការិយាល័យអង្គការយុវតារាឬ  ចុចទីនេះ Volunteer-Application-form រួចផ្ញើមកកាន់អាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម។

អាសយដ្ឋាន៖      អង្គការយុវតារា ផ្ទះលេខ ០១, ផ្លូវ ៥៦០, សង្កាត់បឹងកក់១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖       ០២៣ ៩០០ ១៦២ / ១៦៣ ឬ ០៨១ ៤២៤ ៧៩៩       អ៊ីម៉ែលៈ admin@youthstarcambodia.org

គេហទំព័រ:www.youthstarcambodia.org                      ហ្វេសប៊ុកៈ youthstarcambodia