បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដែលអាចស្វែងរកបាននៅការិយាល័យអង្គការយុវតារាឬ  ចុចទីនេះ Volunteer-Application-form រួចផ្ញើមកកាន់អាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម។

អាសយដ្ឋាន៖      អង្គការយុវតារា ផ្ទះលេខ ០១, ផ្លូវ ៥៦០, សង្កាត់បឹងកក់១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖       ០២៣ ៩០០ ១៦២ / ១៦៣ ឬ ០៨១ ៤២៤ ៧៩៩

អ៊ីម៉ែលៈ admin@youthstarcambodia.org

គេហទំព័រ: www.youthstarcambodia.org                     

ហ្វេសប៊ុកៈ youthstarcambodia